Bồn nước mưa thu hoạch Mưa Tanks thu hoạch nước Nước Collector ngầm và nước mưa thượng Bộ sưu tập Hệ thống.
Giải pháp xanh – Trung Quốc Leiyuan Leiyuan cam kết cung cấp các dịch vụ khách hàng rộng lớn với sự hợp tác chân thành và thiết lập mối quan hệ kinh doanh win-win.
Mái nhà xanh và cỏ & Mặt đất Sản phẩm nhựa cho Green Hệ thống mái nhà | Cỏ và đất gia cố - thoát nước di động, Cỏ lưới, Thoát Che, Chứa nhà máy mái nhà xanh, rào cản gốc vv.
Khách hàng đến từ hơn 20 Nước Các pastic cỏ / Sỏi lưới được áp dụng cho một loạt các lần và một số dự án quan trọng.
Các danh dự của Mingjing Mái nhà xanh thế giới, giải thưởng sáng tạo công nghệ Và hệ thống quản lý chất lượng chứng nhận và Min Quan Phòng Thương mại điện tử.