مخازن جمع آوری آب باران باران مخازن برداشت آب برای زیرزمینی آب جمع آوری و پشت بام آب باران مجموعه سیستم.
راه حل سبز – چین Leiyuan Leiyuan به ارائه خدمات به مشتریان گسترده ای را با همکاری صمیمانه و برقراری ارتباط تجاری برنده برنده متعهد.
پشت بام سبز و چمن & زمین محصولات پلاستیکی برای سیستم بام سبز | چمن و زمین و اتصالات - همراه زهکشی, گرید چمن, تخلیه پوشش, ظروف گیاهی سقف سبز, مانع ریشه و غیره.
مشتریان از بیش از بیا 20 کشورها Pastic چمن / شبکه ماسه به انواع اعمال موارد و برخی از پروژه های مهم.
برتری ها، از Mingjing جهان سبز پشت بام جایزه فناوری های نوآورانه و کیفیت صدور گواهینامه سیستم مدیریت و حداقل وبسایت های کوان اتاق E-بازرگانی.